Siatki filtracyjny - Firma Galiński

Projekt 3

 


Dotyczy projektu nr : FENG.01.01-IP.02-0187/23, przewidywanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, Priorytet „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ścieżka SMART

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek i sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2023-34621-171852, dotyczące wyłonienia dostawcy wycinarki laserowej światłowodowej.

Termin składania ofert dotyczących dostawy upływa w dniu 18 września 2023 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171852