Siatki filtracyjny - Firma Galiński

Siatki

Dlaczego siatki?

Obok siatek z oczkami kwadratowymi lub prostokątnymi używane są także w wielu dziedzinach siatki filtracyjne tresowe (druty wątku albo osnowy są położone tak blisko siebie, że powstaje tzw. splot bezoczkowy). Specjalna budowa siatek tresowych prowadzi do ekstremalnie wąskiego rozrzutu porowatości, poniżej znacznego mechanicznego obciążenia. Przez to wynika z tego duża dokładność przy oddzielaniu części paliw stałych. Poprzez kombinacje różnych specyfikacji siatek jest możliwe łączenie właściwości poszczególnych płaszczyzn siatek np. w pakiety filtrujące.

Dalsze zalety siatek w porównaniu do innych mediów filtrujących:

 • obojętność chemiczna
 • wysoka mechaniczna wytrzymałość
 • wysoka odporność na ścieranie
 • dobra plastyczność
 • nie występuje zmiana cząstek podczas filtracji
 • płaska struktura powierzchni
 • dobre możliwości czyszczenia
 • możliwość wielokrotnego używania np. recycling i przez to sprzyjanie ochronie środowiska
 • wysoka reproduktywność, szczególnie w zakresie struktury i dokładności filtracji i z tego w zakresie filtracji

Zakresy użytkowania są tak wielorakie jak i zalety:

 • filtrowanie
 • przesiewanie
 • klasyfikowanie
 • odwadnianie
 • rozdzielanie
 • ochrona

Jaka siatka?

Wybór optymalnej siatki może mieć rozstrzygający wpływ na Państwa proces produkcyjny. Dlatego wynik powinien być dokładnie zdefiniowany i wpływ wielkości ściśle określony.

Najważniejsze są:

 • zakres stosowania
 • dokładność filtracji
 • warunki procesu produkcji (temperatura, ciśnienie, itd.)
 • chemiczne i mechaniczne wymagania
 • ewentualne dalsze procedury postępowania

Na podstawie powyższych danych powinna być wybrana właściwa siatka w odniesieniu do wielkości oczek, splotu, powierzchni otwartej, stabilności i materiału.

Naturalnie przy wyborze jesteśmy z naszym doświadczeniem i Know-how w zakresie techniki produkcji siatek i ich zastosowań zawsze do Państwa dyspozycji.

Określenie siatki

Informacje techniczne:

Siatka składa się z dwóch krzyżujących się systemów:

 • osnowy – kierunek wg długości
 • wątek – kierunek wg szerokości

Na tej bazie opierają się różne formy oczek i splotów siatek.

Parametry:

w – wielkość oczka: odległość między dwoma sąsiadującymi drutami, tak i w kierunku osnowy jak i wątku(patrz rysunek)

d – grubość drutu: średnica drutu z którego tkana jest siatka

t – podziałka: odległość między środkami drutów sąsiadujących ze sobą;

także jako wynik działania:

w (wielkość oczka) + d (grubość drutu)

Ao – otwarta powierzchnia: procentowy udział otwartych oczek w powierzchni siatki

Ao = w2 / (w+d)2 * 100

Wielkość oczka liniowo: ilość oczek w jednostce długości. W przemyśle siatkowym operuje się różnymi jednostkami długości. Dla uproszczenia i dobrej obrazowości przyjęliśmy w naszych tabelach za jednostkę długości cm. Ażeby mieli jednak Państwo porównanie z innymi jednostkami długości, podajemy poniżej odpowiednie przeliczniki:

 • mesh lub angielski cal x 2,540
 • reński cal x 2,616
 • francuski cal x 2,7